Konsultation

FontBolaget har lång erfarenhet gällande profilprogram för större och mindre företag. Sedan början av 90 talet har vi sålt många hundra fleranvändarelicenser och licenser för web och elektronisk publicering.

Licensiering av typsnitt blir idag komplicerat om man börjar i fel ända. Det är mycket att tänka på som tex typsnitt i PDFs, på webben, i appar, flerspråksstöd, användare utanför företaget (sk tredjepartslicens) mm.

Slå en signal eller maila till oss innan ni bestämt vilket typsnitt ni tänkt använda i företagets profilprogram. Vi ställer gärna upp med tips och råd.