Licenser för typsnitt

Utveckligen för att kommunicera idag går väldigt fort. På bara ett par år så har den tidigare printade produkten som tidning, brev, tryckt reklam m.m. övergått till att produceras i s.k. elektroniskt format som t.ex. PDF, web, appar m.m.
Tidigare när man köpte ett typsnitt för sitt företag räckte det med att se hur många användare man var på företaget och typsnittet var sedan licensierat så att alla kunde kunde skriva sina brev och göra sina broschyrer m.m. För webbplatsen användes något webbsäkert typsnitt och om man ville behålla företagets profil skapade man bilder av olika textblock, rubriker m.m.
Idag räcker det oftast inte med endast en licens för print, utan man behöver se över sitt behov av andra licenser beroende på hur man kommunicerar.

Desktop Licens

Den gamla välkända desktoplicensen för print behöver du om du tänkt installera ett typsnitt i din dator för att sedan designa ngn form av trycksak eller PDF. Det kan vara en papperstidning, informationsblad, pdf etc. I princip allt som produceras och printas eller trycks.
Grundlicensen är oftast 5 anv
Är man fler än 5 anv behöver man en fleranvändarelicens.
Kostnaden beräknas på antalet typsnitt samt antalet användare. Licensavgiften är en sk onetime fee dvs du betalar den bara en gång, typsnitten får bara användas inom företaget /organisationen som tecknar licensen.
(Om det tex är en PDF som skapas och PDFn är en kommersiell produkt som tex en tidning som läsaren betalar för. Då behöver man en sk Embedded document licens. Se nedan).

Embedded Document License

Gäller alla kommersiella produkter (kunden betalar för att läsa) som erbjuds via nätet i form av tex PDF eller liknande funktion Exempel är dagstidningar, E-Books, E-magazine m.m.
Kommersiell produkt är när företaget tar betalt för produkten på något sätt tex via prenumeration eller direkt på nätet.
Licenskostnaden beräknas på antalet typsnitt, antalet titlar, utgåvor m.m.

Webbfontlicens

Webbfonter är typsnitt som laddas upp och följer med i websidan till mottagaren. Dvs det är du som styr vilket typsnitt som din sida kommer att visas i hos mottagaren.
Med webbfonttekniken så blir sidan enklare att underhålla och alla texter blir indexerade av sökmotorer om man använder webbfonter istället för bildobjekt av texten. Tekniken som används är @font-face, CuFon eller sIFR. Typsnittsformaten är .woff .eot. .ttf samt .svg

Ska du använda dig av webbfonter på webbplatsen måste du teckna en sk WebFontLicense.
Licensens kostnad styrs av antalet sidvisningar/månad. Licenskostnaden är en årlig avgift.
2,5 milj sidvisningar/månad kostar fr ca 8000:-/år.

Webbserverlicens

Denna licens behöver man om man erbjuder tjänst där använadren skapar något dokument eller det sker en automatisk process att skapa dokument som t.ex. PDFs bilder, Formulat etc som innehåller ett typsnitt. Ett exempel är om en server generar PDF-kvitton, visitkort, bilder med text, personliga T-shirtstryck eller personliga inbjudningar, kort m.m.
Slutanvändaren får inte ladda ner typsnittet utan all design sker av användaren mot server som i sin tur skapar t.ex. en PDF.

Kostnaden baseras på antal skärningar, språkstöd, antal servers och deras kapacitet dvs. antalet CPU Cores.

App-licens

Om du skapar en app och vill inkludera ett specifikt typsnitt för att tex behålla företagets profil även i appen så behöver man en applicens.
Kostnaden baseras på antalet typsnitt, språkstöd, antal apps, antalet plattformar (iOS, Android, m.fl.).