8 gyllene regler

På Monotype jobbar vi för att gör livet enklare. Som en vägledning har vi delat in huvuddragen inom typsnittslicensiering i åtta gyllene regler:

  1. Typsnittsmjukvara köps inte, den licensieras. Man licensierar mjukvaran för begränsad användning ifrån den formgivare eller tillverkare som tillhandahåller mjukvaran.
  2. Licensen erhålls i form av en slutanvändarlicens (End User License Agreement – “EULA”) som baseras på antalet datorer med access till mjukvaran. Licensvillkoren varierar beroende på tillverkare och leverantör, så var uppmärksam på villkoren.
  3. De flesta slutanvändarlicenser tillåter inte kopiering, vidaredistribuering eller spridning till andra organisationer eller till personer som inte har en egen användarlicens. Detta gäller till exempel tjänsteföretag i allmänhet, tryckerier, reklambyråer, design- och PR-byråer. Sammanfattningsvis gäller att alla och envar som använder en typsnittsmjukvara måste ha en licens.
  4. De flesta tillverkare medger en begränsad licens för användning av typsnittsmjukvara i dokument som endast ska granskas eller skrivas ut. Vissa tillverkare har begränsat denna typ av användande till att endast omfatta vissa typer av dokument, t.ex. endast privata eller endast interna dokument, och inte vissa andra dokument, t.ex. dokument som produceras inom näringsverksamhet. Detta förbud omfattar även sådana e-publikationer som t.ex. nyhetsbrev, rapporter och informationsblad. Distribuerar du en dagstidning eller ett veckomagasin som PDF eller via en browser där mottagaren har betalat för att få tillgång till utgåvan så måste du i de flestafall ha en separat licens för de typsnitt som används i utgåvan. Man kallar detta för kommersiell E publicering.
  5. I regel behövs en separat licens för att använda en typsnittsmjukvara i ett redigerbart dokument eller på en web-sida.
  6. De flesta typsnittsmjukvaror får inte på något sätt ändras utan tillstånd från tillverkaren.
  7. Ditt företag blir skadeståndsskyldigt om du lånar ut eller ger bort en typsnittsmjukvara så att andra kan använda den utan licens.
  8. Om du har några frågor avseende licenser för ditt företag – kontakta FontBolaget AB